Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Hojení a výživa rostlin

„Krm půdu a ne rostlinu“ – to je hlavní princip ekologického vinohradnictví ve vztahu k výživě révy. Smyslem tohoto postupu je imitace přírodních cyklů živin na základě živin obsažených v půdě a organickém materiálu. Hnojení v ekologickém vinohradnictví je založeno na co možná nejnižším inputu dusíku. Hlavními typy využívaných hnojiv jsou: zelené hnojení, apli- kace středních množství zralého hnoje či kompostu, ponechání rozdrceného réví ve vinici a recyklace (např. kompostováním, vermikomposty aj.) výlisků a dalších odpadních materiálů vznikajících v procesu výroby vína.

Podstatou zeleného hnojení je vysévání semen jednotlivých druhů rostlin, nebo jejich směsí, aniž bychom prováděli sklizeň zelené hmoty, ale takto vyprodukovanou biomasu zapravíme do půdy. Nejčastěji ve vinohradnictví využívanými typy zeleného hnojení je po- sklizňový, nebo časně jarní výsev. Výsevy ozimých směsek (bobovité – např. vikve, pelušky, boby v kombinaci s řepkou, obilninami či jetelem inkarnátem). Tato varianta je používána především tam, kde jsou jiné formy hnojení z ekologického hlediska problematické. V ob- lastech bohatších na jaře a v létě na srážky jsou hojně využívány letní směsky bobovitých, pohanky, svazenky, brukve a hořčice. V případě, že tyto způsoby hnojení nejsou schopny dostatečně zásobovat půdu a révu živinami, mohou být použita některá hnojiva a půdní kondicionéry ze seznamu látek povolených v ekologickém zemědělství. Celkové množství dusíkatých látek nesmí překročit hranici 170 kg N/ha a rok (Směrnice EEC 834/2007). Tato úroveň je platnou maximální hodnotou. Pokud dojde k situaci příliš nízké hodnoty obsahu N v půdě, pak je třeba stanovit poměr humusu ku N. Doporučená hodnota obsahu dusíku je 50 – 70 kg/ha a rok.

Obr. 20–21. Produkce kompostu na farmě. Použití biodynamických preparátů (502-507).

Různě  úrovně úrodnosti půd

Možnosti hnojení

Související dokumenty

Humusem chudé půdy (< 1,5 %) nízká úrodnost půdy, slabý vzrůst, stresované rostliny révy

Zlepšování úrodnosti půdy zeleným hnoje- ním, aplikací kompostů či jiných organických hnojiv s cílem zabránit nedostatku dusíku

v hroznech a moštu.

Výsevy ozimých/jar- ních směsek krycích plodin na zelené hno- jení, mělká kultivace půdy.

Aplikace velkého množství organického kompostu či jiných organických hnojiv

Humusem bohaté půdy (> 2,5 %) vysoká biologická aktivita

a úrodnost půdy, in- tenzivní růst révy

Zamezení ztrát dusíku, redukce intenzity růstu a citlivosti k chorobám Výsevy vytrvalých směsek, aplikace menších množství kompostu

Žádné přihnojování organickými hnojivy Mulčování slámou či kůrou

Specifické deficience živin

Odstraňování dishar- monie živin Zvyšování stability zdravotního sta-

vu hroznů a jejich vyzrávání

Analýzy půdy a rostlin, aplikace specifických minerálních látek sád- rovce, vápence, jíly, přírodní fosfáty, potaš draselné soli, draselné sulfáty, sulfáty hořčíku, stopové prvky

Odkazy: Management bylinného pokryvu

Technická poznámka: Povolená organická hnojiva Annex I. IIA.

Rámcová opatření: směrnice (EU) No. 834/2007: článek 12(b): „úrodnost a biologickou aktivitu půdy je třeba udržovat a zvyšovat mnohaletou rotací plodin včetně bobovitých a dalších rostlin vhodných k zelenému hnojení“ a aplikací organických hnojiv či jiného organického materiálu, obojí přednostně v kompostované formě, z organické produkce

Povolená organická a minerální hnojiva obsahuje Annex IIA Národní legislativa k hnojení a používání kompostů

Vliv na ekosystém: zvyšování organického podílu půd a přirozené půdní úrodnosti, odstranění ztrát živin /dusíku vyplavováním

Další komentáře: nedostatek dusíku v hroznech ovlivňuje nejen veškeré dusíkaté látky v hroznech (NH4 a aminokyseliny) ale nepřímo také některé aromatické látky či prekurzory aromatických látek, jako jsou deriváty cysteinu, které se vyskytují například v odrůdě Sauvignon.

Povolená hnojiva:

• hnojiva živočišného původu a vedlejší produkty, jako rybí moučky, krev či kostní moučky

• chlévský hnůj, kompost, kompostované či fermentované kuchyňské odpady či směsi rostlinného původu

• minerální látky přírodního původu, jako např. sádrovce, vápence, jíly, přírodní fosfáty, potaš, draselné soli, draselné sulfáty obsahující hořečnaté soli

• biologické preparáty, organizmy a jejich vedlejší produkty

• vedlejší produkty rostlinného původu, jako např. dřevní štěpka, kompostovaná kůra, dřevní popel a sláma

• mořské řasy a preparáty z nich

• stopové prvky (povoleny jsou pouze v přírodních vazbách)

Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner_ekovin.jpg