Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Předsednictvo a výkonný výbor

Předsednictvo Ekovínu tvoří výkonný výbor, předseda kontrolní komise Ekovínu a zástupci členů Ekovínu. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu. Předsednictvo se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu. Výkonný výbor Ekovínu tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Předsedu a místopředsedu volí valná hromada Ekovínu, tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo Ekovínu. Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá předsednictvu Ekovínu.

Předseda: Ing. Milan Hluchý, PhD. 
Místopředseda: Ing. Jaroslav Osička 
Tajemník: Ing. Richter Tomáš 

Členové představenstva:

Ing. Marcinčák Petr

Doc., Ing. Kalášek Jiří CSc., 

p. Kudelňák Luboš

Ing., Ackermann Petr,

pí. Jašíková Ludmila

banner_ekovin.jpg