Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Předsednictvo a výkonný výbor

Předsednictvo Ekovínu tvoří výkonný výbor, předseda kontrolní komise Ekovínu a zástupci členů Ekovínu. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu. Předsednictvo se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu. Výkonný výbor Ekovínu tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Předsedu a místopředsedu volí valná hromada Ekovínu, tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo Ekovínu. Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá předsednictvu Ekovínu.

Předseda: Ing. Milan Hluchý, PhD. 
Místopředseda: Ing. Petr Ackermann 
Tajemník: Ing. Richter Tomáš 

Členové představenstva:

Ing. Marcinčák Petr

Ing. Michal Mlejnek 

Ing. Tomáš Martinec

Ing. Ondřej Veselý

Ing. Miroslav Florián

p. Marek Vbíral

Ing. Martin Vrabec

banner_ekovin.jpg