Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Informace k možnosti podání prohlášení o zásahu vyšší moci

V případě, kdy nejste schopni vzhledem k letošnímu průběhu počasí (sucho) plnit některý z bodů vašeho závazku v rámci AEO integrovaná produkce 2020 (např. ozelenění meziřadí – odstavec 5 g § 13 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo i v rámci jiných dotačních titulů, máte možnost podání prohlášení o zásahu vyšší moci.

Vyšší moc – mimořádné okolnosti 

v případě, že žadatel vlivem zásahu vyšší moci – mimořádných okolností utrpí poškození obhospodařovaných pozemků a jiného zemědělského majetku nebo situace nezaviněné žadatelem, které brání žadateli plnit podmínky jednotlivých opatření plynoucí z platných legislativních norem.

Tato část se týká opatření AEO, AEKO, EZ, LFA, SAPS, PVP, LESNICTVÍ (HRDP a EAFRD), LESO – ENVI, NATURA 2000 na zemědělské půdě, Greening, Mladý zemědělec, Investice v rámci SOT s vínem, Restrukturalizace a přeměna vinic, WELFARE, PUZČ a VCS.

Žadatel předkládá tyto doklady:

1. Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností (příloha č. 3)  3._Ohlaseni_vyssi_moci_vyjimecne_okolnosti.pdf 3._Ohlaseni_vyssi_moci_vyjimecne_okolnosti.pdf (162,06 KB)

Na formuláři musí být žadatelem specifikováno, z jakého důvodu je podáváno Ohlášení vyšší moci – mimořádných okolností. Pokud došlo k porušení legislativních norem, je nutné do formuláře specifikovat, co nemohlo být v důsledku vyšší moci dodrženo. Důvod podání je povinným údajem, neboť ohlášení je vztaženo také k sankcím, které vyplývají z porušení podmínek jednotlivých opatření.

2. Dokumenty prokazující Vyšší moc – mimořádné okolnosti dle níže uvedeného seznamu minimálních případů Vyšší moci - mimořádných okolností.

Vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský závod:

- Protokol o místním šetření

- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci

- Potvrzení pojišťovny

- Poškození způsobené povětrnostními vlivy – dokládá se:

- Sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek či síle větru atd.

 


Informace_pro_zadatele_tykajici_se_zasahu_vyssi_moci_umrti_vyssi_moci_vyjimecnych_okolnosti_zmeny_zadatele_a_ukonceni_zemedelske_cinnosti.pdf Informace_pro_zadatele_tykajici_se_zasahu_vyssi_moci_umrti_vyssi_moci_vyjimecnych_okolnosti_zmeny_zadatele_a_ukonceni_zemedelske_cinnosti.pdf (465,16 KB)

banner_ekovin.jpg