Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


Další škůdci

Sviluška chmelová, Sviluška ovocná, Vlnovník révový, Chroust obecný, chroust maďalový

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae)

Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listu se trhá. Na spodní straně listu jsou jemné „pavučinky“, v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá drobná vajíčka a černé kuličky trusu. Hladinou škodlivosti, vyžadující ochranný zásah, jsou na révě asi 4 dospělci v průměru na list. Škodí jak přímým sáním, tak vylučováním jedovatých slin. Ve vinicích se sviluška chmelová zpravidla namnoží na bylinách v podrostu, především na svlačci, odkud po okopávce či aplikaci herbicidu přechází na révu. Vývojový cyklus a ekologie viz kapitolu „Nespecializovaní škůdci“.

Ochrana: podpora přirozených antagonistů důsledným vyřazením vysoce toxických pesticidů a ozeleněním meziřadí. Vyrovnané hnojení bez přebytku dusíku. Udržování úzkého pruhu půdy pod řadami révy bez bylinné vegetace. Důsledné vyřazení pesticidů toxických vůči užitečným organismům. Dlouhodobou ochranu zajišťuje introdukce, stabilizace a ochrana dravého roztoče Typhlodromus pyri a ochrana dalších predátorů, jako dravých ploštic, slunéček a dalších.

 

 Sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

Kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva jsou karmínově červená, drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčasněji rašící lístky zůstávají malé, špičky okrajů listové čepele odumírají. Po obou stranách listů jsou pod lupou viditelné drobné (0,4 mm), karmínově červené larvy. Později za vegetace listy žloutnou a mezi žilkami nekrotizují. Dospělci nepředou pavučinky. Při masovém napadení může sviluška ovocná výrazně poškodit révu během rašení. Hladinou škodlivosti na révě je výskyt 15–20 vajíček svilušky ovocné v průměru na jedno očko.

Hodnotí se 20 vzorků jednoletého dřeva se 6 bazálními očky a 10 cm dvouletého dřeva. Réva není příliš vhodnou hostitelskou rostlinou a příčinou masivního napadení vinic bývá vždy zdecimování užitečných organismů ve vinici aplikací neselektivních insekticidů, spojené případně s nevhodným přehnojením dusíkem.

Vývojový cyklus a ekologie viz kapitolu „Nespecializovaní škůdci“.

Ochrana: introdukce dravého roztoče T. pyri a podpora přirozených nepřátel. Vyrovnané hnojení. Jsou-li ve vinici dostatečně namnoženi draví roztoči, pak k překročení prahu škodlivosti sviluškou ovocnou nemůže dojít.

 

Vlnovník révový (Colomerus vitis, syn.: Eriophyes vitis), původce plstnatosti révy

Na mladých lístcích se po vyrašení objevují vypouklé, červené nebo žlutavé puchýřky. Ze spodní strany se v listech v důsledku napadení roztoči vytváří hustá spleť zvětšených trichomů listů révy připomínající plsť (erineum). Později za vegetace může při silném výskytu vlnovníka dojít až k napadení a deformacím květenství. Naše i zahraniční studie prokázaly, že ani silnější napadení listů nesnižuje množství ani kvalitu hroznů. Ochrana by byla potřebná až při extrémně silném napadení, kdy jsou napadány jak listy, tak květenství. Bionomie je obdobná jako u hálčivce révového. Vlnovník révový však za vegetace žije téměř výhradně v erineu. Vlnovník révový je rovněž účinně regulován dravým roztočem T. pyri. Díky svému způsobu života je však dravými roztoči napadán ze všech škodlivých roztočů jako poslední, což ale vzhledem k jeho minimální škodlivosti není důvodem k aplikaci akaricidů. Naopak, jeho mírný výskyt je prvkem stabilizujícím vysoké populační hustoty dravého roztoce T. pyri. V případě nutnosti je v organickém vinohradnictví možné použít systémově působících přípravků na bázi Azadirachta indica.

Chroust obecný (Melolontha melolontha), chroust maďalový (M. hippocastani)

Koncem dubna a počátkem května se objevují na révě a mnoha jiných dřevinách typičtí brouci. Larvy, tzv. ponravy, se vyvíjejí v zemi. Vývoj trvá 3–4 roky. V zahraničí se úspěšně uplatňují entomopatogenní houby rodu Beauveria aplikované do půdy, případně přípravky na bázi Azadirachta indica, které se aplikují proti dospělcům.

Kalendář akcí

Kalendář akcí

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

banner_ekovin.jpg