Skoč na obsah Skoč na navigaci

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s.


BioFach 2010: Víno z ekologické produkce odolává krizi

imagesCACXOPNZ_1.jpg V době od středy 17. února do soboty 20. února 2010 se opět sejde svět biovína na mezinárodním oborovém setkání roku. V roce 2009 se mohlo 46 771 odborných návštěvníků BioFachu a Vivanessu, světových veletrhů bioproduktů, přírodní kosmetiky a wellness, přesvědčit o vysoké kvalitě vín z ekologické produkce prezentovaných ve vinařské hale 4A, která o rok dřív oslavila svoji premiéru. 318 vystavovatelů z celkového počtu 2 744 zastupovalo  segment biovína a prezentovalo plody svého vinařského umění. Nejpočetněji byla zastoupena Itálie s 94 vystavovateli, následovalo Německo (81), Španělsko (53), Francie (42) a Rakousko (16). Pro rok 2010 BioFach znovu slibuje dobrý ročník.

Oproti obavám, které v oboru biovína panovaly na přelomu roku, a spíš zdrženlivému optimismu při pohledu na rok 2009, je situace lepší, než se předpokládalo: Trh se pohybuje mezi černou nulou a mírnými přírůstky. To má také svůj důvod: Spotřebitelská nálada je nadále stabilní. Jenom pohostinství si stěžuje na klesající příjmy. „Spotřebitelé mají v době krize sklon stahovat se do soukromí. To má za následek, že konzumace mimo domov klesá. Místo aby utráceli venku, vydávají zákazníci raději peníze za produkty, které přispívají k domácí pohodě. A sem patří také segment biovín“, říká Kristina Simon z německé společnosti Moselland-Marketing. Dalším důvodem pozitivních tendencí v odbytu biovína v Německu je cena.

U německého biovína se očekává navýšení obratu o 10 %

Přestože další předpovědi na druhé pololetí 2009 se v současné době zdají být obtížné, shodují se prodejci biovín v tom, že se jejich obrat zvýší až o 10 %. „Zákazníci jsou zásadně ochotní zaplatit za bioprodukty o něco víc než za konvenční výrobky. Minulost ukázala, že hospodářská situace se v oblasti bioproduktů téměř neprojevuje. Vína z ekologické produkce mají dobrou výchozí pozici“, vysvětluje svůj optimismus Peter Riegel, jednatel stejnojmenné dovozní firmy. Důvodem k radosti je také mimořádně velký počet došlých objednávek v měsících červnu do červenci 2009, díky nimž se podařilo vykompenzovat některé slabší měsíce, jak potvrzuje také dovozce VivoLoVin z německých Brém.

Velký zájem o červená vína a vína s nižším obsahem alkoholu

Odbytová situace jednotlivých zemí je zatím jednoznačná: Německá vína jsou nadále na vzestupu, přičemž trend směřuje k vínům s nižším obsahem alkoholu. Poptávka po biovínech ze Španělska, Itálie a Rakouska se nadále vyvíjí pozitivně. U francouzských vín je naproti tomu odbytová situace nejednotná z důvodu zvýšených cen. Z druhů vín je největší poptávka po červeném, přičemž se momentálně těší čilé poptávce také růžové, zejména v nižší cenové kategorii. Firma VivoLoVin v roce 2009 pozoruje překvapivě pozitivní vývoj v často přehlížené oblasti vín ve vratných lahvích. K tomu v neposlední řadě přispívají biosupermarkety, jejichž počet nadále stoupá, i když trochu pomaleji. V příštích měsících bude zajímavé sledovat, jak se vyvine situace ve stáčírnách vinných sklepů a dovozců. Do konce roku 2008 platilo, že trh s německými sudovými víny je přehřátý, ale tato situace se výrazně změnila. To potvrzuje také Spolkový svaz ekologických vinařů Ecovin, Oppenheim, Německo: Ceny jsou pod tlakem a jdou dolů. Zatímco před 2 až 3 roky byly podstatně vyšší než ceny konvenčních sudových vín, došlo v roce 2009 k jejich vzájemnému přiblížení. Za velmi napjatý se považuje trh se sudovými víny ve Španělsku, a ve Francii se naproti tomu uvažuje o dalším zvyšování cen.

Rakousko: Zřetelný trend k vínům z ekologické produkce

Také rakouští biovinaři jsou v roce 2009 více než spokojení. A to nejen díky předpovídanému zvýšení vývozu do Německa o 8 % a překvapivě dobré situaci na japonském trhu. „Vývoz do Japonska se vyvíjel skvěle. V roce 2007 byly v Japonsku tři podniky zásobovány jedním dovozcem. Díky tomu, že již tři roky vystupujeme na veletrhu BioFach v Japonsku, se nám podařilo najít dovozce pro další tři podniky“, konstatuje Jürgen Schmücking ze svazu na podporu ekologického zemědělství, BioAustria, v rakouském Linci. Také situace v tuzemsku je pozitivní. Svaz má stále větší akceptanci a zčásti to dokonce připisuje krizi. „Vysvětlujeme si to návratem k poctivým, nefalšovaným produktům a neustávajícím trendem k životnímu stylu, který spojuje požitek a  zodpovědnost“, soudí Jürgen Schmücking. Cenové rozpětí u biovín začíná na 4,99 EUR, pomineme-li časově omezené nabídkové akce. To by mohlo motivovat další vinaře k přechodu na ekologické hospodaření. „V roce 2009 se jejich počet výrazně zvýší, protože prvním podnikům končí přechodné období, takže od letošního roku již disponují plně certifikovanými plochami. Tento růst zeslabují odklony od ekologického hospodaření, způsobené nepříznivými podmínkami ročníku 2008. Jejich počet je ale mnohem nižší než počet nově přistoupivších podniků. V letech 2010 a 2011 se tento poměr ještě zvětší”, říká optimisticky Jürgen Schmücking.

Francie: Biovíno prožívá rozmach

Jako ráj biovín se nadále vyvíjí Francie. Odbyt se zvýšil již v roce 2008, ale dnes už lze téměř mluvit o boomu, jak říká Kai Schamar, společník firmy VivoLoVin. Přestože již celá řada družstev přešla na ekologické hospodaření, dochází dokonce k nedostatkovým stavům. „Ceny jsou po dvou slabších sklizních relativně vysoké, ale národní trh funguje dobře“, dodává José Serrano z oddělení nákupu a řízení jakosti u dovozní firmy Peter Riegel, Orsingen, Německo.

Itálie: Nerovnováha v poptávce mezi severem a jihem

Nevyvážená je naproti tomu situace v Itálii. Kdo prodává biovína prostřednictvím pohostinství, má to letos většinou těžké, zatímco specializovaný obchod s vínem je na tom alespoň prozatím poměrně dobře. Velká nabídka zaručuje stabilní ceny a na severu Itálie je větší poptávka po bio než na jihu.

Španělsko: Silný exportní obchod s biovíny

Iberský poloostrov dnes vykazuje největší biologicky obhospodařované zemědělské plochy Evropy, ale domácí poptávka je všeobecně malá. Podle informací José Serrana jde kolem 90 % ekologicky vyrobených vín na export. „Vnitrozemská poptávka poklesla, ceny jsou na dně jak u konvenčního, tak u ekologického vína, a největší problémy s odbytem mají družstva“, konstatuje tento odborník. Proto španělští biovinaři sázejí na export. Především sudová vína se v současné době často nabízejí za extrémně nízké ceny. Z toho profitují významné trhy, jako Německo, země Beneluxu a Skandinávie.

Kontaktní osoby pro tisk a média:
Barbara Böck, Ellen Rascher
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-83 28
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-82 56
ellen.rascher@nuernbergmesse_de
 
Tento a další tiskové texty naleznete v tiskové sekci na:
www.biofach.de/presse
 
Vždy aktuální informace o produktech podniků na adrese:
www.ask-BioFach.de

Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

banner_ekovin.jpg